Aktiviteter

En avdeling i Norsk Botanisk Forening

Møter

Vi har normalt fire medlemsmøter i året. Årsmøtet i februar kombinerer vi med et faglig innslag. Vårmøtet i april har fokus på forberedelse/inspirasjon til årets botanikksesong, mens høstmøtet i oktober har fokus på botaniske opplevelser i ord og bilder fra årets botanikksesong. Året avsluttes med vårt tradisjonelle julemøte i november/desember. God mat og et spennende foredrag som avslutning på året. Program for 2018.

Turer

Fire til seks medlemsturer arrangeres fra mai til oktober. «Villblomstenes dag» (juni) og «Er der liv er der sopp!» (september-oktober) er faste innslag. I tillegg har vi de siste årene gjennomført en fellestur sammen med Rogaland Botaniske Forening. Program for 2018.

Kurs

Vi arrangerer kurs etter behov/ønske, gjerne i samarbeid med andre. I 2018 arrangerte vi et kurs om starr i samarbeid med Rogaland Botaniske Forening. I tillegg gjennomfører vi et kurs/Workshop i registrering i Artsobservasjoner.no i oktober. Program for 2018.

Kartlegging

I 2018 har vi opprettet en kartleggingsgruppe og gjennomført fire kartleggingsturer. Målet er å øke artskunnskapen blant deltakerne, samt øke kunnskapen om artenes utbredelse i regionen. Det siste gjør vi ved å registrere våre artsregistreringer i Artsobservasjoner.no.

Floravokteri

Noen arter er ekstra sjeldne og eller sårbare. Det er behov for å følge opp disse artene/lokalitetene spesielt. Vi er derfor i gang med å opprette et nettverk med Floravoktere som skal ha et tilsyn med disse artene.

Alle våre aktiviteter er åpne for medlemmer og ikke-medlemmer!
Men vi setter pris på om du blir medlem…..