Aktuelle dokumenter

En avdeling i Norsk Botanisk Forening

Les mer om hva vi arbeider med

Her finner du korte presentasjoner av rapporter og aktuelle dokumenter. Klikk på linkene, og last ned som pdf. Eldre dokumenter er samlet under Arkiv..

Florakartlegging 2020

Mye har vært avlyst i 2020, men kartleggings-gruppa har vært svært aktiv. Aldri har foreningen kartlagt så mye som i år.


Last ned rapport

Årsmelding 2020

Her kan du lese om foreningens aktiviteter i 2020. 
Kommer februar 2021


Last ned årsmelding

Mispel i Sunnhordland

Høsten 2020 startet vi opp med et prosjekt om mispel i Sunnhordland.
Første rapport kommer mars-april 2021


Last ned rapport

Turlederguide

Turlederguiden er til hjelp for våre turledere. Den er en huskeliste som turlederne bør gå igjennom før hver tur de skal være med å lede.


Last ned brosjyre

Arbeidsprogram 2018-19

Notatet presenterer foreningens satsingsområder i 2018 og 2019. Økt kartlegging og registrering i Artsobservasjoner står sentralt.


Last ned program

Florakartlegging 2018-19

Rapporten oppsummerer arbeidet som er gjort med florakartlegging og etablering av et Floravokterprosjekt i foreningen.


Last ned rapport

Starrkurs 2018

Kurs som omhandler artsgrupper som oppleves som vanskelige, er viktig. Her er rapport fra kurssamarbeid med Rogalandsavdelingen.


Last ned rapport

Hefte om bregner

Jan Wesenberg fra hovedkontoret kåserer om bregner på julemøtet 2018. Her har du kurshefte om bregner som han har utarbeidet. 


Last ned heftet

Turreferater 2019

Her finner du referater fra årets sju ekskursjoner som var åpne for alle. Tre turer til Stord, og en til henholdsvis Tysnes, Fitjar, Bømlo og Karmøy.


Last ned referatene