Engasjer_deg

En avdeling i Norsk Botanisk Forening

Vi ønsker aktive medlemmer

Turer

Vi er glad for alle som deltar på våre turer, og du er hjertelig velkommen! På våre turer trenger vi også turledere som planlegger og leder turene. Kontakt oss dersom du ønsker å bli turleder. Vi har utarbeidet en egen turlederguide.

Kartleggingsturer

Styret har for 2018-19 vedtatt et arbeidsprogram der vi vil arbeide spesielt med kartlegging og registrering av arter i Artsobservasjoner. Særlig er vi opptatt av rød- og svartlistearter, samt opplæring i bruk av Artsobservasjoner. Du er velkommen til å delta – uansett kunnskapsnivå.

Floravokterprosjekt

Informasjon kommer.

Møter

Vi har fire møter i året:
  • Årsmøtet. Årsmøtesaker og spennende faglig innslag
  • Vårmøte («Inspirasjonsmøte»). Faglig innslag der vi har blikket vendt mot en ny botanikksesong.
  • Høstmøte («Mimringsmøte»). Faglig innslag der vi har blikket vendt mot årets botanikksesong.
  • Julemøtet. God mat og drikke – og spennende faglig innslag
Vi er glade for alle som deltar på våre møter – medlemmer eller ikke. Har du noen faglig å dele med andre, eller vil du bidra med praktisk hjelp? Uansett er du velkommen!

Styret i foreningen

Vi trenger ivrige medlemmer som vil delta og arbeide i styret.