Program

En avdeling i Norsk Botanisk Forening

Program for 2018

Turprogrammet er en sentral del av vår virksomhet. Her finner du link til foreningens program med turer og  møter. Oversiktsplan for 2018. Alle våre arrangementer blir lagt ut på vår Facebook-gruppe, og e-post blir sendt til våre medlemmer 1-2 uker før arrangementet.