Aktiviteter

En avdeling i Norsk Botanisk Forening

Turer

Vi arrangerer 4-6 foreningsturer i året, der Villblomstenes dag og Er der  liv, er der sopp! gjennomføres hvert år. I tillegg har vi de siste årene hatt en fellestur sammen med Rogaland Botaniske Forening. Bli gjerne med på en av våre spontanturer.


Se årets program

Møter

Vi har fire foreningsmøter i året. I februar er det årsmøte, med et faglig innslag. Vårmøtet gir inspirasjon før sesongen starter, og på høstmøtet ser vi tilbake på sommersesongen, i ord og bilder. Julemøtet med faglig innslag og god mat.


Se årets program

Kurs

Vi arrangerer kurs etter behov/ønske. Sommeren 2018 gjennomførte vi et kurs i starrkunnskap i samarbeid med Rogaland Botaniske Forening. Opplæring i bruk av Artsobservasjoner.no er et annet viktig område.


Se kurssiden
KARTLEGGING OG FLORAVOKTERI

Vi er opptatt av
de mest sårbare, og de vi ikke ønsker

Vi arbeider for å øke kunnskapen om Sunnhordlands flora generelt, og spesielt de mest sårbare artene – og de vi ikke ønsker.

RAPPORT 2018
RØDLISTEARTER OG FREMMEDE ARTER

Hvordan går det med våre sårbare arter? Noen fremmedarter er skadelige i naturen. Hva skjer hos oss?

FLORAVOKTERI

En florvokter har en eller flere sårbare arter som han/hun følger hvert år. Hvordan går det med kvit skogfrue på min lokalitet, for eksemplel?