Aktiviteter

En avdeling i Norsk Botanisk Forening

Turer

Vi arrangerer 6-8 foreningsturer i året, der Villblomstenes dag og Er der  liv, er der sopp! gjennomføres hvert år. I tillegg har vi de siste årene hatt en fellestur sammen med Rogaland Botaniske Forening. Bli gjerne med på en av våre spontanturer.


Se årets program

Møter

Vi har minst fire foreningsmøter i året. I februar er det årsmøte, med et faglig innslag. Vårmøtet gir inspirasjon før sesongen starter, og på høstmøtet ser vi tilbake på sommersesongen, i ord og bilder. Julemøtet med faglig innslag og god mat.


Se årets program

Kurs

Vi arrangerer kurs etter behov/ønske. På kurssiden vår finner du våre kurs, og kurs som arrangeres regionalt av andre avdelinger i Norsk Botanisk Forening.


Se kurssiden
KARTLEGGING OG FLORAVOKTERI

Vi er opptatt av
de mest sårbare, og de vi ikke ønsker

Vi arbeider for å øke kunnskapen om Sunnhordlands flora generelt, og spesielt de mest sårbare artene – og de vi ikke ønsker.

RAPPORT 2019 Kontakt oss for mer informasjon
RØDLISTEARTER OG FREMMEDE ARTER

Hvordan går det med våre sårbare arter? Noen fremmedarter er skadelige i naturen. Hva skjer hos oss?

FLORAVOKTERI

En florvokter har en eller flere sårbare arter som han/hun følger hvert år. Hvordan går det med kvit skogfrue på min lokalitet, for eksemplel?