Floravokter

En avdeling i Norsk Botanisk Forening

FLORAVOKTER

Engasjer deg!
Bli floravokter du også!

Er du opptatt av å bevare den rike floraen i Sunnhordland? Gjør noe praktisk ved å bli floravokter! Floravokterne er botanisk forening sitt prosjekt for overvåking av sjeldne planter. Bli en floravokter, oppsøk et område der en sjelden plante vokser, en gang i året. Hvordan har min plante det?

MER INFO KOMMER

Bli en floravokter! Send e-post, vi tar kontakt.