Satsing_artsobservasjoner

En avdeling i Norsk Botanisk Forening

Her kommer noen tanker om satsing på kartlegging, opplæring og registrering i artsobservasjoner